Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Tekovského regiónu

 

VEDÚCI SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Ing. Žaneta Vargová

t.č. 036/6306 870

prednosta@socu-levice.dcom.sk


Zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

 

 • Štátna stavebná správa v rozsahu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku


V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

 • Štátna správa ochrany prírody a krajiny v rámci zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

ADRESA:

Hotel Atóm

Ul. sv. Michala č. 4

Blok A, 2. poschodie

934 01 Levice

 

e-mail: socu.levice@stonline.sk

fax: 036/6306 871

 

Úradné hodiny:

Pondelok   08.00 - 11.30,   12.30 - 15.30 h

Utorok        08.00 - 11.30,   12.30 - 15.30 h

Streda        08.00 - 11.30,   12.30 - 16.30 h

Štvrtok        nie sú úradné hodiny pre verejnosť

Piatok         08.00 - 11.30 h

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy

t.č. 036/6348 378

email: kupca.stav@mail.t-com.sk

 

Bc. Dana Píšová - ref. stravebnej správy

t.č: 036/6348 378

email: dana.pisova@socu-levice.dcom.sk

 

Ing. Klaudia Gálová - ref. stavebnej správy

t.č.: 036/6348 362

email: klaudia.galova@socu-levice.dcom.sk

 

 

Jolana Nékyová - admin. pracovník stavebnej správy

email: jolana.nekyova@socu-levice.dcom.sk

 

Štátna stavebná správa v rozsahu zákona č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - Stavebný zákon ako prenesený výkon štátnej správy v prvom stupni.

Spracováva návrhy územného konania a vydáva rozhodnutia o:

 • umiestnení stavby
 • využití územia
 • chránenom území alebo ochrennom pásme
 • stavebnej uzávere

 

Spracovávajú sa žiadosti o:

 • stavebné povolenia pre pozemné stavby
 • dodatočné stavebné povolenia
 • odstraňovanie stavieb
 • zmeny stavieb pred dokončením a dokončených stavieb
 • zmeny účelu užívania stavieb
 • povolenie informačných a reklamných zariadení
 • kolaudáciu stavieb

Zabezpečuje výkon štátneho stvebného dohľadu.


V rámci referátu je spracovávaná aj agenda špecializovanej stavebnej správy v rozsahu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ako prenesený výkon štátnej správy.

 

zdroj: www.levice.sk


 
Návrh na kolaudáciu stavby

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Oznámenie o začatí stavby

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla

 
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla

 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup
ÚvodÚvodná stránka