Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Vec: Upovedomenie o oprave chyby v písaní – stavebné povolenie Č.j.: 221/2017 zo dňa   18.12.2017.

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len stavebný zákon),         

upovedomuje

účastníkov konania o oprave  chyby v písaní podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v stavebnom povolení stavby „LE­­_Hronské Kľačany-IBV 9RD-VN, TS, NN“ vydaného tunajším stavebným úradom dňa 18.12.2017 pod Č.j.: 221/2017.

Jedná sa o opravu chyby v písaní, kde sa vo výrokovej časti rozhodnutia odsek textu:

„v kat. území: Hronské Kľačany,        

v obci: Hronské Kľačany,        

na pozemkoch parc.č.: 1917/154, 1764/2, 1603/2, 1604/2, 1612, 1613/1, 1765/2, 348/1,  348/2 /stav E-KN/,

:1917/199, 1917/200, 1917/160, 1918/1, 1917/28, 1917/434, 348/1, 348/3, 1604/1, 1604/2, 1604/37, 1764/2, 347/3, 347/1 /stav C-KN/ - líniová stavba,“

nahrádza odsekom textu, ktorý znie:

„v kat. území: Hronské Kľačany,        

v obci: Hronské Kľačany,        

na pozemkoch parc.č.: 1917/154, 1764/2, 1603/2, 1604/2, 1612, 1613/1, 1765/2, 348/1,  348/2 /stav E-KN/,

: 1917/199, 1917/200, 1917/160, 1918/1, 1917/28, 1917/434, 348/1, 348/3, 1604/1, 1604/2, 1604/37, 1764/2, 347/3, 347/1, 349/6, 349/2 /stav C-KN/ - líniová stavba,“.

Ďalší text predmetného stavebného povolenia ostáva bez zmeny.

            Táto oprava je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia Č.j.: 221/2017 vydaného  tunajším stavebným úradom dňa 18.12.2017.

 

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce


 
 

Kultúra a šport

26.2. - 27.2.2019   09:00

burza.jpg

Základná škola Hronské Kľačany

BURZA (jar - leto)

Základná škola Hronské Kľačany 322 organizuje BURZU (JAR – LETO) detského oblečenia, obuvi, hračiek a iných potrieb pre deti, ktorá sa uskutoční dňa 26. a 27. 2.2019 (utorok, streda), v čase od 9.00 – 18.00 hod v budove ZŠ.
Bližšie informácie: lucia.kosova559@gmail.com
Príďte nakupovať, predávať a tým i podporiť naše deti v škole.
Z tržby budú zakúpené pomôcky na vyučovanie a hračky do ŠKD.


 

OZNAMY

Neordinovanie u obvodného lekára

doktor.jpg


Obvodný lekár MUDr. Faško oznamuje občanom, že od 25.2. do 27.2.2019 (pondelok - streda) nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Sklenárová v SES Tlmače.
 
viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif14.02.2019
 
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber separovaného odpadu

 

11.03.2019 (pondelok) - plasty

viac...


 

Výdaj žetónov na smeti

žetóny na smeti.jpg


Oznamujeme občanom, že výdaj žetónov na smeti sa uskutočňuje v obecnej knižnici.
viac...


 

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

veterinarna_sprava.png


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ...viac...


 

Nahlásenie porúch verejného osvetlenia

verejne_osvetlenie.JPG


Prosíme občanov, ktorí chcú nahlásiť poruchu verejného osvetlenia, aby tak urobili osobne na obecnom úrade, na telefónnom čísle 036/6392010 alebo e-mailom na info@hronskeklacany.sk.
viac...


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred
VÝZVA Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z.  §11 ods. 1, 3 o energe ...viac...


 

Zabíjačkové slávnosti 2019

Výročná členská schôdza ZO JDS (06.02.2019)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka