Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

Členská schôdza Zákl. org. JDS Hronské Kľačany (10.10.2018)

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Vec: Upovedomenie o oprave chyby v písaní – stavebné povolenie Č.j.: 221/2017 zo dňa   18.12.2017.

Obec Hronské Kľačany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len stavebný zákon),         

upovedomuje

účastníkov konania o oprave  chyby v písaní podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v stavebnom povolení stavby „LE­­_Hronské Kľačany-IBV 9RD-VN, TS, NN“ vydaného tunajším stavebným úradom dňa 18.12.2017 pod Č.j.: 221/2017.

Jedná sa o opravu chyby v písaní, kde sa vo výrokovej časti rozhodnutia odsek textu:

„v kat. území: Hronské Kľačany,        

v obci: Hronské Kľačany,        

na pozemkoch parc.č.: 1917/154, 1764/2, 1603/2, 1604/2, 1612, 1613/1, 1765/2, 348/1,  348/2 /stav E-KN/,

:1917/199, 1917/200, 1917/160, 1918/1, 1917/28, 1917/434, 348/1, 348/3, 1604/1, 1604/2, 1604/37, 1764/2, 347/3, 347/1 /stav C-KN/ - líniová stavba,“

nahrádza odsekom textu, ktorý znie:

„v kat. území: Hronské Kľačany,        

v obci: Hronské Kľačany,        

na pozemkoch parc.č.: 1917/154, 1764/2, 1603/2, 1604/2, 1612, 1613/1, 1765/2, 348/1,  348/2 /stav E-KN/,

: 1917/199, 1917/200, 1917/160, 1918/1, 1917/28, 1917/434, 348/1, 348/3, 1604/1, 1604/2, 1604/37, 1764/2, 347/3, 347/1, 349/6, 349/2 /stav C-KN/ - líniová stavba,“.

Ďalší text predmetného stavebného povolenia ostáva bez zmeny.

            Táto oprava je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia Č.j.: 221/2017 vydaného  tunajším stavebným úradom dňa 18.12.2017.

 

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce


 
 

OZNAMY

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje...

zvs.png


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že prechádza na nový spôsob fakturácie za vodné s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb.
Zároveň oznamuje občanom, že ...viac...


 

Pošta oznamuje...

slovenska posta.png


Vedúca pošty oznamuje občanom, že od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude pošta otvorená v nasledovných hodinách:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 07:30 - 09:30
streda: 14:00 - 17:00.< ...viac...


 

Čo nepatrí do kanalizácie

čo nepatrí do kanalizácie_web.jpg


Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.
Do verejnej kanalizácie sa ...viac...


 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

elekos1.jpg

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených v ...viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif11.10.2018   08.11.2018   06.12.2018
25.10.2018   22.11.2018   20.12.2018
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber SEPAROVANÉHO odpadu

 

23. november 2018 (piatok) - plasty

7. december 2018 (piatok) - papier

viac...


 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 15.10.2018

meniny má: Terézia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka