Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

- oficiálne webové sídlo obce

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HRONSKÉ KĽAČANY Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch svojim uznesením č. 1/V/2019 zo dňa 25.04.2019 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Hronské Kľačany na deň 05.06.2019 v čase konania obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 

1.  Kvalifikačné predpoklady a náležitosti podanej prihlášky:

 • v zmysle § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

 

2. Ďalšie predpoklady:

 • Prax vo verejnej,  alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva.
 • Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov.
 • Užívateľské ovládanie počítača /Microsoft Office/.

 

3.  Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,15 úväzku.

 

4.  Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  musí  odovzdať  resp.  zaslať  poštou  svoju písomnú  prihlášku  v  zalepenej  obálke  označenej  „VOĽBA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb v termíne do 22.05.2019 do 17oo hod. na Obecný úrad v Hronských Kľačanoch, poštová adresa: Obec Hronské Kľačany, Hronské Kľačany 572, 935 29  Hronské Kľačany.

 

Postup voľby hlavného kontrolóra

 

 • Obecná rada za prítomnosti poslancov OZ posúdi splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí prihlášky. V prípade nesplnenia podmienok  takúto prihlášku vyradí.
 • Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s verejným hlasovaním.
 • Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých  kandidátov. Kandidáti  sa  budú  prezentovať  v poradí  v  akom  boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.
 • Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ.
 • Ak  ani  jeden z kandidátov  nezíska  v 1.  kole  voľby nadpolovičnú  väčšinu  hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
 • V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

 

Ing. Jozef Chudý

  starosta obce


 
 

OZNAMY

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňuje

detsky_doktor.jpg


Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že 24.5., 27.5. a 29.5.2019 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková podľa ordinačných hodín.
viac...


 

Zber komunálneho odpadu

 

odpad.gif06.06.2019
 
 
 
 
Obecný úrad upozorňuje občanov, že pri zbere komunálneho odpadu pracovníci Tekovskej ekologickej preberú len také množstvo odpadu, ktoré je podložené príslušným žetónom. Vrecia mimo kuka nádoby nebudú odobraté.

 

Jeden žetón prislúcha na jednu 110-litrovú nádobu. Tí občania, ktorí majú kuka nádoby 240-litrové, potrebujú 2 žetóny.

 

Zber separovaného odpadu

 

14. máj 2019 (utorok) - PAPIER: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

28. máj 2019 (utorok) - PLASTY: celá obec

29. máj 2019 (streda) - PAPIER: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

13. jún 2019 (štvrtok) - SKLO: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

19. jún 2019 (streda) - SKLO: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

25. jún 2019 (utorok) - PLASTY: VYSTRKOV, NOVÁ DEDINA, ZÁHRADNÁ, MLYNSKÁ

28. jún 2019 (piatok) - PLASTY: STARÁ DEDINA, KIKINDA, ZA KOVÁČOM, CINTORÍNSKA 1,2, ZÁHUMNIE

viac...


 

Aktuálne farské oznamy

kostol1.jpg

 
 
Stiahnite si aktuálne farské oznamy (20.05.2019 - 26.05.2019)
viac...


 

Stavanie mája 2019

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 

 

Obecná opekačka

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany

bez názvu


Autor: Obec Hronské Kľačany


 
 

 

 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka