Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce na r. 2008

Schválené: 10.12.2007

Vyhlásené: 11.12.2007

Účinnosť: 1.1.2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 6/2007

 

Z   10.12.2007

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Hronské Kľačany

 

            Obecné zastupiteľstvo Hronské Kľačany sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

Čl. 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/         Územný plán obce Hronské Kľačany – vypracovaný pre územie obce Hronské Kľačany je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2007          z 10.12.2007

 

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Hronské Kľačany, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

Čl. 2

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HRONSKÉ KĽAČANY

príloha

 

Čl. 3

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Hronské Kľačany, na stavebnom úrade, a na Krajskom stavebnom  úrade v Nitre.

 

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

 

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2008.

 

starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka