Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Hronské Kľačany

Schválené: 11.6.2013

Vyhlásené: 12.6.2013

Účinnosť: 1.7.2013

Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch  v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na vydaní tohto

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č.  2/2013

o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Hronské Kľačany

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

Obec Hronské Kľačany vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2013 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Hronské Kľačany (ďalej len „VZN č. 2/2013“) v súlade s  § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Obec Hronské Kľačany vydáva VZN č. 2/2013  na základe petície spísanej v súlade s § 10 ods. 6 zákona.

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 

Toto VZN č. 2/2013  platí na celom území obce Hronské Kľačany.
Na celom území obce Hronské Kľačany nie je možné prevádzkovať tieto hazardné hry (vymedzené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona):

hazardné hry v kasíne,
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
hry, ktoré spĺňajú podmienky definície hazardných hier podľa § 3 ods. 1 zákona, avšak nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona.

Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 2/2013, sa toto VZN č. 2/2013 nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

 

Čl. 3

Záverečné  ustanovenia

 

Návrh VZN č. 2/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
VZN č. 2/2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hronských Kľačanoch, dňa 11.6.2013 uznesením číslo 5/XIII/2013.
VZN č.  2/2013  bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
VZN č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňa 01. 07. 2013.
VZN č. 2/2013 je prístupné na Obecnom úrade v Hronských Kľačanoch.

                                                                                                       

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                        starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka