Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Hronské Kľačany o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre všetky voľby /určené zákonom/ počas volebnej kampane

Schválené: 20.4.2009

Vyhlásené: 5.4.2009

Účinnosť: 20.4.2009

Obecné zastupiteľstvo obce Hronské Kľačany sa podľa § 30 ods. 10 zákona  SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 4 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona SNR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu a zákona SNR č. 303/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov /zákon o samosprávnych krajoch/

 

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 obce Hronské Kľačany o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre všetky voľby /určené zákonom/ počas volebnej kampane.

 

§ 1

Základné pojmy

 

Volebnými plagátmi, v zmysle tohto nariadenia, sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých účelom je oboznamovanie s politickými a volebnými programami politických strán, hnutí, ich koalície, nezávislých kandidátov a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

 

§ 2

Podmienky vylepovania volebných plagátov

 

Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane možno len na miestach vymedzených týmto VZN.

Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci, ako určuje to  nariadenie je zakázané. Po skončení volebnej kampane sú strany a hnutia povinné vylepené plochy očistiť.

Plagátová plocha určená pre vylepovanie volebných plagátov bude rozdelená tak, aby toto rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, hnutí, kandidátov a nezávislých kandidátov.

 

§ 3

Plagátové plochy určené na vylepovanie volebných plagátov

 

Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné vylepovať len na týchto výlepných plochách:

-pri autobusovej zástavke v strede obce na informačnom betónovom stĺpe

-    pri ihrisku na informačnom betónovom stĺpe

 

§ 4

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú

 

- Obec Hronské Kľačany – pracovníci Obecného úradu

- hlavný kontrolór obce

 

§ 5

Sankcie

 

Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, § 47, odst. 1, písm. d/ a podľa všeobecne platných predpisoch o porušení naradení /VZN/.

§ 6

Záverečné ustanovenie

 

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2009 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

 

Hronské Kľačany

 

Vyvesené: 5.4.2009

 

Zvesené: 20.4.2009

 

 

                                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                    starosta obce

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka