Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

 

Plán zasadnutí orgánov Obce Hronské Kľačany na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo: 

27. február 2017 (pondelok)

29. máj 2017 (pondelok)

4. september 2017 (pondelok)

4. december 2017 (pondelok)

 

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva obecné zastupiteľstvo, je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na obecný úrad najneskôr 1 mesiac pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. (Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu a príprava podkladov k zasadnutiu obecného zastupiteľstva.)

 

 

 


 

Pozvánka na zasadanie 29.5.2017

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

XIII. riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2017

/v pondelok/ o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Program:

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Záverečný účet obce za rok 2016

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

7. Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Hronské Kľačany"

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

9. "LE_Hronské Kľačany-IBV 9RD-VN, TS DTR, NN" - žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena

10. Interpelácie poslancov

11. Rôzne - Nájomná zmluva byt pri MŠ rodina Adamová, žiadosť o odkúpenie pozemku - R. Chmelo

12. Záver

 

Ing. Miroslav Kollár

starosta obce

Aktuálny rok 2017

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (24.11.2014)

bez názvu


Autor: Obecný úrad

bez názvu


Autor: Obecný úrad

bez názvu


Autor: Obecný úrad

bez názvu


Autor: Obecný úrad


 
 

 
 

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com


Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, súčasťou ktorej je aj prezentácia obce Hronské Kľačany.

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 26.5.2017

meniny má: Dušan

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

webygroup

Úvodná stránka