Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronské Kľačany - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Zmluvy 2018

Zmluvy » subjekt: Obec Hronské Kľačany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 35
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I603Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 587 101,07 €3.10.2018nestanovený
01/06/2018BAUING Slovakia, s.r.o.Mandátna zmluvaZariadenie inžinierskej činnosti v štádiu realizácie stavby a po dokončení stavby - inv. akcie s názvom Zníženie energ. náročnosti admin. budovy v obci Hronské Kľačany6 000,00 €1.11.2018nestanovený
354/2018ENEGROS, s.r.o., LeviceMandátna zmluvaVykonanie a zariadenie odborných činností pri implementácii projektu fin. z Operačného programu Kvalita ŽP v zastúpení MŽP SR a SIAE6 000,00 €29.9.2018nestanovený
260/2018Ľubomíra Žibritovská, Hronské Kľačany 235Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C LV č. 1 - parcela č. 408/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m 2 600,00 €24.7.2018nestanovený
258/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostrekovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane os. údajov oblasti spracovania agendy na úseku stavebnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a sociálnych služieb0,00 €24.7.2018nestanovený
257/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOTZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostrekovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov a ich ochranu podľa zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane os. údajov v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy pre školy a školské zariadenia0,00 €24.7.2018nestanovený
5/7045220Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. 5/7045220 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,00 €1.7.2018nestanovený
225/2018Ing. Roman Kupča a Ing. Erika KupčováKúpna zmluvaPrevod vlastníctva k časti nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely registra C-KN č. 200/14 - orná pôda o výmere 23m2 575,00 €29.6.2018nestanovený
224/2018Ing. Roman Kupča a Ing. Erika KupčováZámenná zmluvaZámena parcely registra C-KN č. 200/13 - orná pôda o výmere 32m2 a parcely registra C-KN č. 200/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 32m20,00 €29.6.2018nestanovený
186/2018Nitriansky samosprávny krajZmluva č. 186/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmienPoskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry 500,00 €30.6.2018nestanovený
204/2018TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutách fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve0,00 €23.6.2018nestanovený
185/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch0,00 €26.5.2018nestanovený
184/2018Spoločný obecný úrad, Sv. Michala č. 4, 934 01 LeviceZmluva o určení zodpovednej osoby uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovVymedzenie úloch zodpovednej osoby0,00 €25.5.2018nestanovený
12 / 2018LUMA AUDIT s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, b) audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 20171 140,00 €1.5.2018nestanovený
18/2018Spoločnosť Parkinson SlovenskoZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hronské Kľačany v roku 2018Poskytnutie finančnej dotácie vo výške 200 EUR 200,00 €2.3.2018nestanovený
Položky 1-15 z 35

Počasie Hronské Kľačany - Svieti.com

Stránka športového klubu Aquasport Levice, za ktorý preteká aj Sabína Kupčová z Hr. Kľačian

Stránka Speedway Clubu, za ktorý preteká aj Jakub Valkovič z Hronských Kľačian

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka